In-company trainingen

Deze trainingen worden bij u op locatie gegeven.

Architectuur en design

Software architectuur en design

Microservice architectuur overview

Object georienteerde analyse en design met UML

UML overview

Programmeren

Spring Boot

Clean code

Domain Driven Design

Design patterns

Java programeren

Java voor testers

Java EE

Java Persistence API (JPA)

Spring MVC

Requirements

Agile requirements

Mastering requirements met use cases